Tjänster

Tjänster

ByggOtto har specialiserat sig på att tillhandahålla följande tjänster inom följande områden:
Byggnadtioner:
  • Nybyggnationer från grund till färdigt hus
  • Ombyggnad, utbyggnad och renoveringar inne och ute
  • Vi utför även ROT-avdrags arbete
Betong:
  • Vi utför olika formningar och armeringar till grunder för husbyggen, maskinhallar och ekonomibyggnader
  • Vi utför formning och gjutning till torkar och spanmålssilos
  • Mönsterbetonggjutningar